Zorgtoeslag en eigen vermogen

De zorgtoeslag is er bedoeld voor mensen die anders moeite zullen hebben met het betalen van hun (verplichte) zorgverzekering. Om deze reden hangt de hoogte van je zorgtoeslag af van onder meer je inkomen en vermogen. Deze pagina is gericht op de zorgtoeslag en het eigen vermogen.

Je mag per persoon (maximaal twee, jezelf en toeslagpartner) maximaal € 24.437,- aan eigen vermogen hebben, om recht te hebben op de zorgtoeslag. Daarnaast geldt er nog een vrijstellingsbedrag van € 82.504,-. Hierdoor kom je op de volgende situaties voor 2016:

  • Geen toeslagpartner – maximaal vermogen van € 106.941,-
  • Wel een toeslagpartner – maximaal vermogen van € 131.378,-

Telt al het vermogen mee?

Er bestaan delen van het vermogen die hiervoor niet meetellen. Dit kan bijvoorbeeld bestaan uit:

  • Vermogen van een pleegkind
  • Vermogen van een minderjarig kind waar niemand aan kan komen
  • Smartengeld
  • Uitkeringen van een voorschot op een persoonsgebonden budget voor 2012 en 2013.

Naast bovenstaande uitzonderingen, bestaan er nog meer. Dit noemen we het bijzonder vermogen, en een lijst daarvan is te vinden op de site van de belastingdienst.

Hoe zit het met groene beleggingen?

Vermogen dat in groene beleggingen zit, vormt een vrijstelling voor inkomstenbelasting. Bij de zorgtoeslag gaat deze vrijstelling helaas niet op. Die dient dus meegenomen te worden als vermogen. Bij twijfel of iets wel of niet mee zal tellen, is het altijd verstandig om contact te zoeken met de belastingdienst.